Tomasz Rodowicz

Współzałożyciel Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, założyciel i lider Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA, twórca Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETRO/PER/SPEKTYWY, dyrektor artystyczny Fabryki Sztuki w Łodzi, wykładowca PWSFTviT w Łodzi. Jest absolwentem Wydziału Historii Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W 1973 roku założył pierwszy w Polsce Ośrodek Socjoterapii dla młodzieży uzależnionej od narkotyków. W latach 1977-2004 współtworzył Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i brał udział we wszystkich jego przedsięwzięciach artystycznych, badawczych i dydaktycznych. Przygotowywał, realizował i współprowadził także wyprawy artystyczno – badawcze do kilkudziesięciu wsi w Polsce w ramach „Projektu Wiejskiego” (dotyczył najstarszych ludowych tradycji na wschodzie i południu Polski). Materiał zgromadzony podczas Wypraw służył budowaniu spektakli „Gardzienic”, które on sam współtworzył jako muzyk i aktor (Spektakl wieczorny, Gusła, Żywot Protopopa Awwakuma, Carmina Burana, Metamorfozy albo Złoty Osioł). Współprowadził także projekty artystyczne i wyprawy zagraniczne we Francji, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Anglii, Irlandii, Danii, Laponii, Bośni, Kanadzie, USA, Brazylii, Korei, Japonii, Ukrainie, Bułgarii. W latach 1977-2002 prowadził zajęcia muzyczne i trening fizyczny w ramach programu dydaktycznego OPT „Gardzienice”, który od 1997 przyjął formę Akademii Praktyk Teatralnych, a także liczne projekty dydaktyczne w postaci sesji warsztatowych dla aktorów, instruktorów teatralnych i animatorów kultury na uczelniach i w najważniejszych światowych ośrodkach kultury m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Akademie der Kunste w Berlinie Zachodnim (1982), Royal Shakespeare Company (1991-1993), Columbia University i New York University, Centrum Meyerholda w Moskwie (2000), Getty Center w Los Angeles, Stanford University (2003). W latach 2000-2003 współpracował z teatrem integracyjnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy Łęczyńskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W 2000 roku wraz z kompozytorem i muzykiem Maciejem Rychłym powołał w OPT „Gardzienice” Orkiestrę Antyczną, z którą realizował w ramach programu Komisji Europejskiej „Kultura 2000” autorski projekt muzyczno-badawczy „Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej – Antyczna Grecja”, a następnie w koprodukcji z Earthfall Dance Theatre stworzył spektakl Hode Galatan (I sza część tryptyku, 2003). W 2004 roku wraz Dorotą Porowską i Elżbietą Rojek powołał do życia Stowarzyszenie Teatralne CHOREA i wraz z grupami Orkiestry Antycznej i Tańców Labiryntu zakończył współpracę z „Gardzienicami”.

W 2004 roku zrealizował muzykę do spektaklu Tezeusz w Labiryncie Teatru CHOREA w reż.        Doroty Porowskiej i Elżbiety Rojek. W latach 2005 – 2015 jako reżyser Teatru CHOREA stworzył następujące spektakle:

  • Po Ptakach (2005) na motywach sztuk Arystofanesa – współreżyseria Jim Ennis, koprodukcja Earthfall (II część tryptyku) 
  • Bakkus (2006) na motywach Bachantek Eurypidesa – współreżyseria Jim Ennis, koprodukcja Earthfall (III część tryptyku)
  • Śpiewy Eurypidesa (2007) na motywach Bachantek Eurypidesa
  • Gry (w) Pana Cogito (2008) na podstawie tekstów Zbigniewa Herberta
  • Grotowski – próba odwrotu (2010) na podstawie tekstów Jerzego Grotowskiego
  • Oratorium Dance Project (2011) spektakl / widowisko muzyczne wyróżnione nagrodą Energia Kultury 2011
  • SZPERA 42 (2012) współreżyseria spektaklu plenerowego
  • Bachantki (2012) według dramatu Eurypidesa
  • MUZG (2013)
  • Derby. Białoczerwoni (2015, Festiwal 4Kultur) spektakl nagrodzony Złotą Maską

Współpracował także z innymi twórcami realizując muzykę – Taniec Lasu (2006) reż. Kan Katsura (buto), koprodukcja Teatr CHOREA, Limen;  jako aktor - Sczeźli (2007) na podstawie tekstów Tadeusza Kantora w reż. Pawła Passiniego, produkcja Teatr CHOREA; współpracując produkcyjnie – w latach 2007-2010 z NeTTheatre Pawła Passiniego i tworząc widowiska Tehilim/Psalmy (2008), Manewry Patriotyczne (cykl performensów w przestrzeni miasta Łodzi 2007-2008, Jawne komlety - (nie)przerwana lekcja (2009), w latach 2009-2012 z Rosanną Gamson nad spektaklem TOV/DOBRO (Los Angeles 2010, Łódź 2012).

Powołał, działający w latach 2006-2008 ośrodek teatralny w Srebrnej Górze we współpracy z Teatrem Brama, a później z NeTTheatre, któremu przekazał tę placówkę. W 2007 roku powołał do istnienia wraz z Łódź Art Center, Stowarzyszeniem Teatralnym CHOREA i Miastem Łódź placówkę kultury – Fabrykę Sztuki w Łodzi, a w 2010 roku Międzynarodowy Festiwal Teatralny RETRO/PER/SPEKTYWY. Był dyrektorem artystycznym także kolejnych edycji festiwalu w latach 2012, 2014 oraz w 2015 roku w wersji PERSPEKTYWY – teatr w kontekście społecznym. W latach 2013-2014 był liderem projektu społecznego Uwaga człowiek!- napięcia miasta skierowanego do mieszkańców Łodzi. Od 2010 do chwili obecnej prowadzi stałe zajęcia z technik ruchu scenicznego na wydziale aktorskim PWSFTViT.

 


 


Małgorzata Jabłońska

Teatrolożka, pracuje nad metodologią opisu dramaturgii ciała w spektaklu teatralnym, zajmuje się historią i problematyką treningu aktorskiego oraz opartymi na działaniach cielesnych strategiami niewerbalnej komunikacji w teatrze i życiu społecznym. Opublikowała m.in. opracowania: Ciało gardzienickie. Uwagi o biologii i komunikacji cielesnej w praktykach teatralnych OPT „Gardzienice” [w:] Lektury dramatyczności. Eseje z dramatologii, Kraków: Księgarnia Akademicka 2010, Teatr CHOREA: Synchrony in Action, przeł. Duncan Jamieson [w:] John Britton, Encountering Ensemble, Methuen Press, Bloomsbury 2012; Przewodnik: Meyerhold, “Didaskalia” 2014 nr 124. Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje rozprawę doktorską: Ku dramaturgii ciała. Wpływ biomechaniki Wsiewołoda Emiliewicza Meyerholda na koncepcje treningu aktorskiego w teatrze europejskim XX wieku. Była organizatorką pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji poświęconej twórczości Wsiewołoda Meyerholda – „Praktyki teatralne Wsiewołoda Meyerholda”, 3-5 października 2013, Wrocław. Brała udział w projekcie artystyczno-badawczym Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice", którego cel stanowiła re­konstrukcja starożytnych tańców greckich na podstawie ikonografii za­chowanej na antycznej ceramice i w rzeźbie. W latach 2002-2004 wchodziła w skład grupy Tańców Labiryntu i brała udział w pokazach tańców i koncertach Orkiestry Antycznej. Od 2004 roku jest człon­kiem Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA. Od 2007 roku prowadzi autorskie warsztaty w domenie practice as research m.in. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracowała z Teatrem Próg i Studiem Matejka. Obecnie pracuje jako koordynator projektów badawczych i naukowych Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

 


 

Elina Toneva

Urodzona w Sofii (Bułgaria). Absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, wieloletnia instruktorka walki wręcz Krav Maga, pieśniarka, aktorka Teatru CHOREA, wykładowczyni ruchu scenicznego i śpiewu w Szkole Filmowej w Łodzi. Od początku istnienia Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA jest współtwórcą i wykonawczynią muzyki do większości spektakli i projektów muzycznych Orkiestry Antycznej i Teatru CHOREA, będąc przy tym jednym z liderów programów edukacyjnychi warsztatowych zespołu, prowadząc indywidualnie i zespołowo zajęcia z aktorami, muzykami, tancerzami i instruktorami teatralnymi w Polsce, w wielu krajach Europy, USA i Azji. Jej warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem, dzięki jej charyzmatycznej osobowości, dużym doświadczeniem pedagogicznym i profesjonalnym łączeniem elementów ruchu fizycznego, ćwiczeń, zabaw rytmicznych i wymagających pieśni tradycyjnych. Jako pierwsza kobieta w Polsce i Europie została instruktorką samoobrony i walki wręcz Krav Maga. Od wielu lat prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia z przedstawicielami różnych grup wiekowych i zawodowych, posiada bardzo duże doświadczenie pedagogiczne, szkoli i egzaminuje również instruktorów w kraju i zagranicą. Od kilku lat współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im Leona Schillera w Łodzi, jako wykładowca ruchu scenicznego. Prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Aktorskiego, wykorzystując swoje umiejętności z dziedziny sztuk walki, teatru i sztuki wokalnej, uczy walki scenicznej, śpiewu, działań rytmicznych i aktorskich z elementami akrobacji.

 


 

Adrian Bartczak 

Tańczy od 9 roku życia. Rozpoczął od tańca towarzyskiego, głownie stylu standardowego. Zdobył najwyższą klasę taneczną „S” w obydwóch stylach – standardowym i latynoamerykańskim. Może pochwalić się trzykrotnym mistrzostwem Polski i kilkukrotnym reprezentowaniem naszego kraju na mistrzostwach świata, a także czołowymi miejscami na turniejach w kraju i za granicą. Obecnie jego głównym stylem jest taniec współczesny, jednak interesuje się ruchem jako takim. Uważa, że każdy aspekt tej dziedziny jest interesującym polem do szerszej eksploracji. Szkolił się u takich trenerów jak: Krzysztof Skolimowski, Jacek Owczarek, Witold Jurewicz, Dawid Lorenc, Szymon Osiński, Christophe Jeannot oraz Anna Maria Krysiak. Brał udział w licznych szkoleniach oraz zgrupowaniach tanecznych, posiada duże doświadczenie sceniczne. Występował zarówno w Polsce, jak i zagranicą m.in. w: Miokloniis, reż. Michał Ratajski, Zdarzenia, reż. Jacek Owczarek, Tov, reż. Rosanna Gamson, Bachantki, reż. Tomasz Rodowicz i Robert Hayden, Madame Butterfly w Operze na Zamku w Szczecinie, reż. Pia Partum, Medea Material w Operze Narodowej w Warszawie, reż. Barbara Wysocka, Borderless Split Brain, reż. Minako Seki, Tribe/Zero Point, reż. Sarah Shelton Mann, Spokojnie... inni mają gorzej, reż. Michał Ratajski chor. Adrian Bartczak. Obecnie Adrian jest nauczycielem tańca współczesnego w szkole tańca PS Dance Company. Należy do Grupy KIJO, którą współtworzył. Współpracuje również z Teatrem CHOREA oraz Teatrem V6.

 


Janusz Adam Biedrzycki 

Aktor, tancerz, choreograf, instruktor teatralny. Absolwent Wydziału Humanistycznego specjalizacja Kulturoznawstwo, folklorystyka i etnologia, teatrologia i filmoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Zarządzania kulturą Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Współzałożyciel i aktor Teatru CHOREA. Członek integracyjnego Teatru Prawd Dziwnych działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej. Współpracował ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej przy warsztatach terapii zajęciowej. Absolwent kursu „Pedagog w Teatrze” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Współpracował między innymi z NetTheatre z Lublina i Teatrem Lalki i Aktora „Pinokio” z Łodzi. Autor choreografii do spektakli Koguty Borsuki i inne Kozły... w reż. Igi Załęcznej oraz monodramu Upadek - PsychoSomaticGaym w reż. Magdaleny Paszkiewicz. Jest pomysłodawcą i realizatorem cyklu warsztatów z młodzieżą Łodzi zakończonych spektaklem Brzydal. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010 oraz 2014 i Urzędu Miasta Łodzi w roku 2013. Jest także pomysłodawcą i realizatorem projektu Vidomi oraz Vidomi –Kontynuacje, czyli cyklu warsztatów tanecznych z udziałem osób niewidomych i słabowidzących, które zakończyły się powstaniem spektaklu Vidomi.

 


 

Projekt graficzny: Katarzyna Jasińska
Fotografie: Tomasz Kowalski (Harmony Art)
Materiał filmowy: Rafał Wróblewski
Montaż: Bartosz Nowakowski

•••